Predallen:   info@predal.be

 

Voordelen zoals kostenbesparing door het wegvallen van de bekisting, rationalisering van het gebruik, geen gesleur met betonijzer, optimaal rendement en een snelle plaating zijn slechts enkele redenen om voor onze predallen te kiezen.

 

  Klik op foto om deze te vergroten   Klik op foto om deze te vergroten   Klik op foto om deze te vergroten  

 

Predallen zijn het enige type vloerelement dat een volwaardige hoofd- en dwarswapening heeft. De half-geprefabriceerde vloer bestaat uit platen van ongeveer 50 mm dikte waarin alle onderwapening verwerkt is, en waarop ter plaatse een druklaag wordt gegoten. Om voldoende flexibiliteit te bieden worden er naast de standaardbreedte van 248 cm pasplaten geproduceerd op de gewenste afmetingen. De predallen zijn naar keuze voorzien van een gladde of ruwe onderzijde. De ruwe onderzijde wordt bekomen door het uitwassen van de onderlaag, en is aangewezen voor een afwerking met pleisterwerk. In de gladde uitvoering verkrijgt men een plafond dat in de meeste gevallen geen verdere afwerking meer vraagt (met name in kelders, werkplaatsen en garages is dit ideaal) of waarop meteen kan geschilderd worden.

 

De bovenzijde heeft een ruw oppervlak en is voorzien van tralieliggers. Hierdoor krijgt men een optimale hechting met de druklaag. De dikte van de druklaag wordt aangepast aan de overspanning en het gewenste draagvermogen. Het aanbrengen van een voegbewapening zorgt ervoor dat de dwarswapening doorverbonden wordt, zodat mogelijke scheurvorming in het pleisterwerk voorkomen wordt.

 

Prefabricage:

 

Vooraf wordt door ons studiebureau de noodzakelijke wapening en de plaatdikte berekend - indien dit reeds was bepaald door een extern studiebureau, dan volgen wij uiteraard hun voorgeschriften strikt op.
De productie van de platen zelf gebeurt in metalen vormen. Hoogfrequente trillingen zorgen voor een maximale verdichting van het beton : holle ruimten of grindnesten zijn dus uitgesloten. Ook verkrijgt men een ideale gladde onderzijde en een volledige omhulling van de betonwapening. Door uitwassing kan deze onderzijde desgewenst ruw gemaakt worden.

 

  Klik op foto om deze te vergroten   Klik op foto om deze te vergroten  

 

Gebruik:

 

predallen worden zowel gebruikt in de appartementsbouw, de woningbouw als in de utiliteitsbouw. Ze kunnen rechtstreeks van de vrachtwagen naar hun definitieve eindbestemming gebracht worden met een bouwkraan of met onze mobiele kranen. Om beschadiging te voorkomen en nutteloze kosten te besparen wordt tussenopslag zo veel mogelijk vermeden.

 

Voordelen:

 • de predallen kunnen zowel glad als ruw uitgevoerd worden
 • allerhande openingen voor trapgaten, zolderluiken, doorgangen voor schouwen of leidingenkokers, holtes voor inbouwspots, ... kunnen uitgespaard worden
 • plaatselijke lijnlasten (bij voorbeeld vanwege niet-dragende binnenmuren of dakschoren) kunnen opgenomen worden door het plaatsen van bijlegwapening
 • door middel van (al dan niet omhoog geplooide) uitsteekwapening kunnen de platen verankerd worden in betonbalken en metalen liggers - in het geval van metalen liggers kan zo trouwens vermeden worden dat er extra dik pleisterwerk nodig is
 • waar het eigengewicht van de vloerplaat maximaal beperkt moet worden, kunnen er vóór het aanbrengen van het dekbeton blokken polystyreen aangebracht worden, die dan mee worden ingestort
 • de massieve betonvloer biedt een ideale geluidsisolatie
 • de zichtbare voeg tussen de platen is mooi afgewerkt : de voeg heeft de vorm van een driehoek met basis 20 mm en hoogte 10 mm

Plaatsingsvoorschriften:

 

Volledige plaatsingsvoorschriften zijn vermeld op de legplannen en op de technische fiche; hier een kort overzicht:

 • Bij geringe overspanningen worden 2 hulpjukken (rijen schoren) geplaatst, voor grotere overspanningen zijn er 3 hulpjukken nodig. Deze hulpjukken dienen vooraf oordeelkundig geplaatst te worden (niet tijdens het opleggen van de platen).
 • indien gewenst kunnen de elektrische leidingen vooraf gelegd worden
 • de eventuele bijlegwapening en voegwapening wordt geplaatst
 • de platen worden proper gemaakt en bevochtigd
 • het aan te brengen dekbeton moet een betonkwaliteit C30/37 hebben ; bij het storten van dit beton moeten plaatselijke overlasten vermeden worden
 • na het storten controleert men of er geen niveauverschillen zijn ontstaan tussen de platen

Click hier voor de Technische Fiche (pdf)

 

Kenmerken van onze predallen :

 

Breedte : 248 cm
Lengte : "onbeperkt"
Afwerking onderzijde :  glad of ruw
Dikte : ± 50 mm
Transportgewicht :  135 kg/m²
  Dwarsdoorsnede
  Langsdoorsnede
  Principedoorsnede met polystyreenblokken